Ay Teknik

Ay Teknik
Namık Kemal Mah. Kirişhane Cad. No:4 Ümraniye - İstanbul
İstanbul, Ümraniye
Türkiye
Telefon: +90 (216) 344 91 00
Email: ayteknikumraniye@hotmail.com