Berat Elektrik

Berat Elektrik
Özyurt Mah. Demirel Cad. No:5 Gediz - Kütahya
Kütahya, Gediz
Türkiye
Telefon: +90 (542) 359 13 99
Email: altintas_1979@hotmail.com