Karakaya Teknik

Karakaya Teknik
Demetevler 405. Cad. No:58/A/B Yenimahalle - Ankara
Ankara, Yenimahalle
Türkiye
Telefon: +90 (312) 345 67 57
Email: karakayateknik@hotmail.com