Onar Elektrik

Onar Elektrik
Ragıpbey Mah.16.Sok.No:40 Akhisar - Manisa
Manisa, Akhisar
Türkiye
Telefon: +90 (236) 414 60 83
Email: onarelektrik@hotmail.com