Şahin Elektrikli Ev Aletleri

Şahin Elektrikli Ev Aletleri
Camikebir Mah. Mahkeme Sok.No: 3/A BAYRAMİÇ
Çanakkale, Bayramiç
Turkey
Telefon: 0286 773 38 45
Email: bay_sahin@yahoo.com