TDM Teknik

TDM Teknik
İhsaniye Mah. Hastane Sok. No: 8/A
Balıkesir, Bandırma
Turkey
Telefon: 0266 713 00 25
Email: yusuf.kaptan@mynet.com