Uzayçağ Elektronik

Uzayçağ Elektronik
Andırın Cad.No:9/A Kandirli - Osmaniye
Osmaniye, Kandirli
Türkiye
Telefon: +90 (328) 717 46 01
Email: uzaycagi@hotmail.com